صفر تا صد دعاوی شهرداری

دعاوی شهرداری

حتما سروکار شما به شهرداری افتاده است اگر فعال حوزه ملک و ساختمان هم نباشید حداقل برای پرداخت صورتحساب های سالیانه باید از اطلاعات و قوانین و مقررات شهرداری اندکی هم بلد باشین.
امروز آشنایی با قوانین شهرسازی برای مالکین و سازنده ها امری اجتناب ناپذیر تلقی میشه به خصوص وقتی پای منازعه و چالش هم در میون باشه.در این نوشته ابتدا به مهمترین دغدغه مخاطبین در خصوص ماده ۱۰۰ شهرداری میپردازیم و سپس  به بررسی مجموعه پرسش های مردم در مورد دعاوی شهرداری میپردازیم.امیدواریم مورد رضایت شما قرار بگیره.

تخلفات ساختمانی ماده صد رادر یک نگاه می توان اینگونه تقسیم بندی نمود:

۱- احداث بنا بدون پروانه خواه با رعایت اصول بهداشتی و فنی وشهری ویا بدون رعایت اصول بهداشتی وفنی وشهر ی.

۲- احداث بنا مازاد بر پروانه در اراضی مسکونی یا تجاری یا اداری وخدماتی وصنعتی.

۳- عدم احداث پارکینگ ویاغیر قابل استفاده بدون پارکینگ بدون قابلی ت اصلاح ان

۴- تجاوز به معابر شهر وعدم رعایت استحکام بنا وعدم رعایت اصول فنی شهرسازی .

۵- احداث بنا بر خلاف مفاد پروانه در اراضی مسکونی یا تجاری یا صنعتی یا اداری

۶- احداث بالکن در مغازه

۷- تغییر کاربری از مسکونی به تجاری یا اداری

۸- حفاری و اقدام عمرانی بر خلاف اصول وضوابط شهرسازی

۹- تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی ی ا تجاری یا اداری

۱۰- احداث بنا مازاد بر تراکم

۱۱- تغییر کاربری انباری به مسکونی یا تجاری

۱۲- تغییر کاربری تبدیل پیلوت به انباری و یا تجاری یا اداری

۱۳- کاهش پاسیو تبدیل به مسکونی

۱۴- عدم رعایت ارتفاع در اماکن تجاری یا پیلوت

۱۵- تفکیک ساختمان بر خلاف پروانه وتبدیل آن به قطعات زیر حد نصاب شهری ویا احداث دیوار حائل.

در اینموارد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونی که بنام کمیسیون ماده صد شناخته می شود که مرکب از نماینده وزارت کشور وقوه قضائیه یکی از اعضاء شورای شهر است مطرح می شود و به ذینفع اخطار داده می شود تا ظرف ۱۰ روز پاسخ خود را کتبا به کمیسیون ارسال نماید.

کمیسیون ظرف یکماه پس از پایان مهلت کمیسیون با حضور نماینده شهرداری وارد رسیدگی می شود اتخاذ تصمیم می نماید.شهرداری مکلف است در اینموارد از ادامه ساخت وساز جلوگیری بعمل آورد .

چنانچه تصمیم کمیسیون دائر بر تخریب تمام یا قسمتی از ساختمان باشد مهلتی دو ماه تعیین می کند .

شهرداری این تصمیم را به مالک ابلاغ می نماید واگر مالک اقدام ننمود شهرداری راساً اقدام وهزینه را از مالک وصول خواهد نمود.

کمیسیون در صورتی که بنای زاید بر مساحت زیربنا در حوزه مسکونی باشد می تواند در صورت عدم ضرروت قلع بنا جریمه ای متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده محاسبه ووصول نماید

جریمه مذکور نباید از حداقل یک دوم کمتر واز ۳برابر ارزش معاملاتی ساختمان(درمورداملاک با استفاده تجاری و اداری وصنعتی این حداقل ۲بربروحداکثر ۴ برابر است) برای هرمتر مکعب اضافه تر باشد.

اگر مالک از اجرای رای جریمه امتناع نماید در اینصورت شهردایر پرونده را مجدداً به کمیسیون ارجاع وتقاضای صدور رای بر تخریب را می نماید.وکمیسیون نیز رای بر تخریب صادرخواهد کرد .

چنانچه بنای احداثی بدون پروانه باشد هنگامی که اصول شهرسازی وفنی وبهداشتی رعایت شده است کمیسیون رای به اخذ جریمه ای به ازای هر متر مربع بنای احداثی بدون مجوز یک دهم ارزش معاملات ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی رای صادر نماید در اینصورت مجوز پایانکار نیز داده می شود.

در مورد عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن کمیسیون می تواند رای بر دریافت جریمه متناسب با موقعیت محلی واستفاده از فضای پارکینگ حداقل یک برابر وحداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بیم رفه پارکینگ صادر نماید .

در مورد تجاوز به معابر نیز مالکی موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان وطرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند .

با ید توجه داشت آرا صادره از سوی کمیسیون ماه صد شهرداری پس از ابلاغ ۱۰ قابل اعتراض در کمیسیون دیگری با اعضای جدید خواهد بود .رای کمیسیون اخیر الذکر قطعی است.

قابل ذکر است ملاک وماخذ تعیین جرائم ساختمانی زمان وقوع تخلف است نا زمان صدور رای یا زمان طرح پرونده در کمیسیون یا وصول جرائم.

چنانچه ذینفع باز به نظر کمیسیون ها اعتراض داشته باشد باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید و این در صورتی است که شهرداری به اجرای رای صادره ادامه خواهد داد مگر از سوی دیوان عدالت اداری رای مبنی بر دستور موقت صادر شده باشد.

کمیسیون تبصره ۲ بند۳ماده ۹۹مستقر در شهرداری:

چنانچه شخصی بخواهد در خارج از قلمرو محدوده قانونی شهر عملیات ساختمانی و یا تاسیسات عمومی وخدماتی احئداث ناید باید مجوز قانونی اخذ نماید والا توسط فرمانداری یابخشداری موضوع در کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری مطرح و کمیسیون به تخلفات رسیدگی می نماید.

اعضای این کمیسیون عبارتند از:

نماینده وزارت کشور

نماینده قوه قضائیه

نماینده وزارت مسکن و شهرسازی

توجه د اشته باشید این کمیسیون در استانداری تشکیل می شود.

تصمیمات این کمیسیون به دو صورت رای بر قلع بنا واخذ جریمه معالد۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی خواهد بود.

باید دانست آرا این کمیسیون قطعی ولازم اجرا است لکن معترض می تواند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم نماید.

این مطلب را از دست ندهید:  کمربند قراردادتان را شل نبندید!!! ( شرایط هر معامله )

کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری:

پرداخت عوارض از اصول غیر قابل انکار زندگی شهریاست این کمیسیون بر این مبنا است که هر گونه اختلاف را بین پرداخت کننده عوارض و شهرداری بر طرف نماید.

این کمیسیون مرکب از اعضای زیر است:

نماینده وزارت کشور

نماینده قو قضائیه

نماینده شورای شهر

این کمیسیون در شهرداری تشکیل می شود.وتصیمات آن قطعی است واداره ثبت اسناد محل مکلف به اجرای آن خواهد بود .باید توجه داشت رای کمیسیون ماده۷۷قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

 

سوال: بنده میخوام یک مغازه خریداری کنم .ولی چند مشکل وجود داره : مالک کنونی مغازه با مبایعه نامه خریده و الان میخواهد با همون مبایعه نامه به ما بفروشد . به علت اینکه ساختمان و ۳ باب مغازه که در زیر ساختمان نوساز ساخته شده است و عقب نشینی کرده،مشکل احتمالی ماده صدهم دارد . به این معنی که این ملک کلآ عقب نشینی کرده ولی مغازه های جلوی این ملک تخریب نکرده و با مالک ساختمان به تفاهم نرسیده (مغازه جلوی این ساختمان و مغازه به گفته ی مالک دارای حق کسب و پیشه هستند و صاحب اصلی فوت شده و وارثین به تفاهم نمیرسند )و مشکل کمی پیچیده شده . در ضمن با پیگیری بنهده متوجه شدم که کمی مشکلات ماده صد دارد به جز تخریب ملک جلویش .یعنی مشکلاتبی مثل درب اسانسور . نیم طبقه تجاری . تجاری به راه پله . خواهشن راهنمایی کنید که مشکلات این ملک در صورت خرید بنده حل میشود یا پیچیده است و غیر غابل حل ؟ چقدر زمان میبرد تا سند بدهند ؟. مالک اصلی ساختمان و مالک مبایعه نامه ای مغازه ادعا میکنند که مشکلات به زودی رفع و سند تا ۴ ماه اینده داده میشود .بنده باید چه کار کنم و از کجا تحقیق کنم که مشکل ساز نشه این ملک ؟؟خواهشمندم بنده رو راهنمایی .خواهشمندم بنده رو راهنمایی کنید .

اینگونه خرید و فروش ها که سند هنوز تنظیم نشده است و در خصوص ماده ۱۰۰ و مشکل در خصوص شهرداری بابت عقب نشینی دارد تا زمان تنظیم سند ممکن است زمان زیادی را طلب کند آنهم در مواردی سند نیز صادر نخواهد شد و ممکن است مجددا فروشنده شما با فروشنده قبلی با مشکل مواجه شوند.

سوال: بنده ساکن بلوک شرقی از ساختمانی شرقی غربی هستم که تنها یک سمت شرق دارای نورگیر و هوا خور دارم . به تازگی در کوچه پشتی که ما مشرف به ان هستیم به علت احداث بن بست فرعی ساختمانی شمالی جنوبی در حال هحداث است که پهلوی ساختمان مماس با نور گیر بنده است .   از خدمت شما عاجلانه سوال داشتم که ایا حق اعتراض و اقدام قانونی دارم یا خیر . ممنون .

در صورتیکه شهرداری منطقه مزبور مجوز لازم برای ساخت را به ایشان داده باشد و مطابق با قوانین و ضوابط ساخت باشد قابل اعتراض نخواهد بود.

سوال: اینجانب مالک یک ملک به همراه یک باب مغازه بوده که سرقفلی مغازه قبلا واگذار شده است،  حال می خواهم از طریق شهرداری پروانه تخریب و نوسازی بگیرم تا بتوانم حکم تخلیه مغازه را بگیریم،  همچنین ملک بنده دارای یک اتاق احداث شده بدون مجوز هم بوده که حکم تخریب کمیسیون ماده صد دارد. حال که من قصد تخریب کل ملک را دارم اتاق مربوطه نیز خودبخود تخریب خواهد شد اما شهرداری از صدور پروانه تخریب و نوسازی خودداری نموده و دلیل این امر را صرفا شاکی بودن مستاجر مغازه اعلام نموده است، حال در این شرایط تکلیف چیست و چگونه می توانم پروانه ساخت بگیرم؟

شما نمیتوانید مالک سرقفلی را تخلیه کنید و برای ساخت و ساز اقدام کنید و تنها اقدامی که میتوانید انجام دهید ابنست که یا رضایت ایشان را جلب کنید و حق سرقفلی ایشان را خریداری کنید و یا با حکم دادگاه پس از نوسازی مغازه را به ایشان تحویل بدهید

 سوال: منزل ما در فرعی در یک بن بست قرار دارد.یک طبقه اضافه ساختیم و با پرداخت جریمه به ماده صد مشکل حل شد.الان هم یک متر تراس اضافه کردیم به هر دو طبقه ساخت.البته ازدو همسایه کنار و روبرو رضایت محضری داریم.ایا  حکم ما تخریب یا جریمه میشود؟اگر جریمه چه میزان؟

اگر اضافه ساخت شما جریمه ای داشته باشد میزان آن را شهرداری تعیین خواهد کرد و فرد دیگری نمیتواند مشخص کند که چه میزان جریمه ای باید پرداخت شود.

  سوال: در آپارتمان من یک حیاط خلوت ۱۱ متری وجود دارد که برای ورود به آن باید از اتاق خواب گذشت این حیاط مشاع برای دیگر ساکنین قابل دسترس نیست و برای ورود به آن باید از واحد من بگذرند .حیاط خلوت مذکور دائمآ براثر فضولات پرندگان و باد و باران کثیف میشود و جهت برطرف شدن این مشکل سقف آن را با ایرانیت پوشانده ام با توجه به اینکه هیچکدام از همسایه های این مجتمع و مجتمع کناری با این کار مشکلی نداشتند اینکار انجام شده الان یک همسایه هست که ملک شخصی داره و حیاط خلوت من دیوار به دیوار حیاط ایشان است و هیچ مزاحمتی برای ایشان ندارد اقدام به شکایت کرده ایا این امر امکان دارد که ایشان بتوانند برای برداشتن سقف کاری بکنند؟ با توجه به این بند آیین نامه شهرداری

نورگيري كه پايين ساختمان و معمولا بصورت حياط خلوت است ، زماني كه در اختياز يكي از  واحدها  قرار گرفته  باشد اگر تا ارتفاع  واحد  مورد نظر با سقف كاذب پوشانده شود از اين لحاظ كه مزاحمتي  براي  ساير  واحدها ايجاد نميكند ، منع قانوني ندارد.

این مطلب را از دست ندهید:  الزام به اخذ پایان کار

بله شکایت ایشان به استناد با این آئین نامه نتیجه ای در بر نخواهد داشت و در صورتیکه کارشناس دادگستری نیز رویت کند نظرشان همین خواهد بود.

سوال: ما اپارتمانمونو به دکل شرکت رایتل اجاره دادیم ! و دکل حدود ۶ متره و نصب شده ! حالا تعدادی از همسایگان بغلی ساختمان از ما در شهرداری شکایت کردن به نظر شما چه رایی داده میشه ? جریمه برای ما یا شرکت ویا برداشتن دکل???? و سوال دوم اینکه شرکت یه سایه بانم برا تجهیزات زده که مامور شهرداری اومده اونو متر زده!! ممنون میشم از کمکتون

دلیل شکایت همسایگان از نصب دکل توسط شما چه بوده است؟ در صورتیکه برای همسایگان مزاحمتی ایجاد شده باشد باید برای رفع مزاحمت اقدام کنید.

سوال: بنده در سال ۹۴ یک واحد مسکونی از یک مجتمع مسکونی ۸ واحدی را خریداری کردم. مالک قبلی بنده در سال ۹۰با سایر مالکین رضایت نامه ای منبی بر تغییر کاربری  سایر واحدها از واحد مسکونی به تجاری داده بودند. در سال ۹۵ واحد همکف اقدام به فروش واحد خود به شخص دیگری کردند و این شخص جدید بدون مراجعه با مالکین جدید و تنها با استناد به رضایت نامه قبلی اقدام به تجاری گردن واحد مسکونی خود از طریق شهرداری کرده است. آیا امکان شکایت از این فرد در مراجعه قانونی یا شهرداری وجود دارد یا خیر؟ با تشکر

به دلیل اینکه هر یک از واحدها به صورت مستقل و دارای سند تفکیک شده میباشد لذا ایشان میتوانند به صورت مستقل برای تغییر کاربری اقدام نمایند.

سوال: در جریان دریافت صدور پروانه ساختمان برای مستحدثاتی که قبل از سال ۱۳۵۵صورت گرفته است، شهرداری در محاسبات خود مبلغی معادل ۶p را با عنوان حق تفکیک عرصه آورده است. آیا با توجه به اینکه فروش ، تفکیک و صدور سند مالکیت دفترچه ای  در سال ۱۳۵۴ انجام شده و در آن زمان محل وقوع ملک خارج از محدوده قانونی شهری (خدماتی و تحت نظارت ) بوده، مطالبه ی چنین مبلغی از طرف شهرداری مبنای قانونی  داشته و مجاز است؟

در صورتیکه مقدار تعیین شده مربوط به همان سال بوده باشد بله شما ملزم خواهید بود که آن را پرداخت نمائید ولی اگر در حال حاضر به شهرداری مراجعه کنید احتمالا این میزان برای شما کاهش خواهد یافت.

سوال: مالک یک مغازه و یک واحد آپارتمان در یک ساختمان دوازده واحدی هستم . که مغازه را به  واحد مذکور در دست الحاق دارم. اگر سایر مالکین شکایت کنند می توانند مانع کار م شوند؟

در صورتیکه مغازه متعلق به شما باشد منعی برای بازسازی و تعمیرات و … وجود نخواهد داشت و همسایگان دیگر نمیتوانند مانع شما شوند.

سوال: در میدان ۵۵ نارمک ساکن هستیم و نزدیک به بزرگراه رسالت. متاسفانه دستفروشان زیادی در یزرگراه رسالت و در پیاده روها تجمع کرده اند و هم باعث سد معبر و هم زشت و بی کیفیت شدن این قسمت از محله شده اند. بالغ بر ۵ پیام در ۱۳۷ شهرداری گذاشته ام و خواهش کردم که به این موضوع رسیدگی شود و این بساط جمع شود ولی هیچ پاسخی نگرفته ام. خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید

این موضوع را فقط باید از طریق شهرداری پیگیری کنید و در صورتیکه هر یک از این دست فروشان برای شما مزاحمتی ایجاد کردند میتوانند با پلیس تماس بگیرید و علیه ایشان شکایت کنید.

سوال: ملک من به عرض ۲۰ متر و طول ۳۱ متر جنوبا به خیابان با عرض ۲۰ متر و شمالا به کوچه ۶ متری بن بست میباشد .جهت ساخت ساز اقدام به کسب مجوز از شهرداری نمودم که کارشناس گفت میتوانید با ۲ متر عقب نشینی از طول زمین و از بن بست ۶ متری با تبدیل بن بست ۶ متری به ۸ متری دربی در بن بست باز کنید ولی همسایه کوچه بن بست معترض میباشد که شما فقط ۲ متر از عرض کوچه را تامین کرده اید و من ۶ متر ان و باید مابه تفاوت آن را نقدا پرداخت کنید و یا حق درب به کوچه را ندارید .
آیا حق با همسایه میباشد ؟

خیر همسایه نمیتواند از شما ادعایی در خصوص گرفتن وجهی بابت عقب نشینی داشته باشند و شما برای ساخت فقط به اخذ مجوز از شهرداری هستید.

سوال: آپارتمان من دارای یک انباری ۱۰ متری در پارکینگ می باشد. آیا من می توانم با تخریب دیوار انباری خودم از آن به عنوان پارکینگ استفاده کنم.

خیر در صورتیکه دیوار انباری را تخریب کنید و تبدیل به پارکینگ کنید تخلف محسوب خواهد شد و همسایگان نیز میتوانند علیه شما به جرم تخریب مشاعات شکایت کنند.

سوال: ساختمان ما ۴ طبقه است و به صورت طولی خلاف دارد. همسایه شکایت کرده و برای رضایت مبلغ غیر معقولی طلب کرده است. آیا میشود خسارت واقعی را تعیین کرد؟

طلب خسارت به چه دلیل است؟ لطفا کامل تر توضیح دهید. ولی به طور کل خدمات شما عرض کنم که اجازه بدهید که ایشان از طریق شورای حل اختلاف تقاضای تامین دلیل کنند تا کارشناس میزان خسارت را تعیین کند.

این مطلب را از دست ندهید:  حفاظت از سند ملک در مقابل سودجویی
سوال: برای ساخت یک یا چند انباری بر روی پشت بام که قطعا از مشاعات است، موافقت تمام مالکین لازم است یا موافقت اکثریت مطلق آنها که مالک بیشتر از نصف فضای اختصاصی هستند (اکثریت مالکین)؟

بله اگر مالکین قصد ساخت انباری در قسمت مشاعی را داشته باشند علاوه بر اینکه باید از شهرداری مجوز ساخت بگیرند باید تمامی مالکین رضایت بدهند.

سوال: منزل ما در فرعی در یک بن بست قرار دارد.یک طبقه اضافه ساختیم و با پرداخت جریمه به ماده صد مشکل حل شد.الان هم یک متر تراس اضافه کردیم به هر دو طبقه ساخت.البته ازدو همسایه کنار و روبرو رضایت محضری داریم.ایا  حکم ما تخریب یا جریمه میشود؟اگر جریمه چه میزان؟ممنون

اضافه ساخت شما اگر جریمه ای داشته باشد توسط شهرداری تعیین خواهد شد و بستگی به قوانین شهرداری منطقه و سازمان نوسازی خواهد داشت.

سوال: با سلام بنده یک واحد اپارتمان خریدم بعد از دو ماه متوجه شدم بنا عقب نشینی داره همچنین سال ساخت در مبایعه نامه۸۷ اعلام شده ولی ۸۵ میباشد چیکار میتونم بکنم .من تمام پول را دادم .متراژ عقب نشینی هم حدود ۶ متر مربع

شما میتوانید یا برای فسخ معامله به دلیل غبن اقدام نمائید و یا مابه التفاوت قیمت را به دلیل عقب نشینی و بعد از حکم قطعی دادگاه و کارشناسی مطالبه کنید.

سوال: پدرم دو دانگ از یک زمین را به صورت قولنامه ای خریده که شهرداری  سه هزار متر عقب نشینی داده و سوله ای که در ان بوده را تخریب کرده ان موقع به پدر گفته شد که هیچی به شما تعلق نمی گیرد و شهرداری بابت تخریب و تصرف هیچ گونه مساعدتی یا پولی پرداخت نکرده حال پس از گذشت بیست سال فهمیدیم که شخصی که  ملک را از پدرم گرفته برای زمین های جلو  سند گرفتهحال باید چه شکایتی باید انجام دهم چگونه باید زمین را پس گرفت با توجه به این که سند را ماده ۴۷ گرفته اند

بعد از گذشت بیست سال و به تنهایی قادر به شکایت و استرداد زمین و یا قیمت آن نمیباشید و پیشنهاد میشود که حتما به صورت حضوری و یا تلفنی با وکیل متخصص مشورت کنید.

سوال: بنده صاحب تالاری هستم که ۴ سال پیش بنا به دلایلی تعطیل شده در طبقه همکف پاساژی هست که زمان ساخت فروخته شد درب تالار از در پاساژ جدا هستش و هیچ ربطی بهم نداره بنده خواستم که ملکم رو به مسکونی تبدیل کنم و چون استحکام بنا داشت درخواست ۱ طبقه رو دادم که روی ملک بسازم و شهرداری میگه پشت بام مشاع هست باید رضایت مالکین پاساژ هم باشه در صورتی که ملک رو پدر بنده ساختن و طوری ساخته شده که مالکین پاساژ به پشت بام دسترسی نداشته باشن انگار دوتا ملک جدا از هم هستن حتی کولر هم ندارن روی پشت بام ومیخواستم بدونم آیا مالکین پاساژ هم در پشت بام سهم دارن ممنون

بله در صورتیکه ملک مشاع باشد در تمامی قسمتهای ملک سهم خواهند داشت و باید رضایت تمامی مالکین را بگیرید و ارتباطی با نداشتن کولر و … نخواهد داشت.

سوال: من در یک آپاتمان زندگی میکنم که دارای پارکینگ نیستم.این آپارتمان ما در یک بن بست قرار دارد که به تعداد ۳ عدد جای پارک وجود دارد.متاسفانه افراد مختلف بعضا از ابتدای کوچه یا کوچه های دیگر خودروهای خود را در کنار آپارتمان من که در بن بست قرار دارد پارک می کنند.من برای این امر حتی مانع هم ایجاد کردم که شهرداری این موانع را از بین برد.
من تحقیقی که انجام دادم کوچه بن بست ،قوانین خاص خودش را دارد و از قوانین کوچه و خیابان ،معابر عمومی و …..  متفاوت است و حق مالکیت های آن به نسبت میزان عرض دیوار و داشتن درب ورودی  در گوچه بن بست است.لذا از شما سوال دارم با توجه به اینکه من مالک ساختمان هستم و سایر مالکین ساختمان هم از پارک خودروهای متفرقه و پارک خودروهای ساکنین محله در مجاور دیوار آپارتمان ناراضی  هستند امکان مسدود کردن حاشیه دیوار مربوط به آپارتمان برای ما وجود دارد یا خیر و یا اینکه از پارک کردن خودرو توسط سایرین هم جلوگیری کنیم؟

خیر شما نمیتوانید از پارک کردن خودرو در کوچه بن بست امتناع کنید به دلیل اینکه کوچه تا زمانیکه اختصاصی نشده باشد مشاع و عمومی میباشد. لذا برای اختصاصی کردن کوچه و اطلاع از شرایط آن باید به شهرداری مراجعه کنید.

سوال: با سلام خدمت شما دوست خیر اندیش بنده مالک زمینی هستم با سند ۶دانگ که در طرح پارک وفضای سبز قرار گرفته است وشهرداری میخواهد با قیمت بسیار بسیار ناچیزی زمین را خریداری وتصرف کند.زمین مجاور همین ملک را تفکیک وبا قیمت بسیار گزاف خرید وفروش میشود .لطفا بفرمایید که ۱_ما با تنظیم شکایت میتوانیم به حق واقعی خود برسیم؟۲_در صورتی که حکم قطعی به نفع شهرداری صادر شود ایا دوباره میتوان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد؟با سپاس فراوان.

بله در صورتیکه حکم قطعی نیز به نفع شهرداری صادر شود میتوانید اعتراض نمائید ولی حتما نیاز به وکیل متخصص دارید در غیر این صورت شکایت و اعتراض شما نیز نتیجه ای نخواهد داشت.

محسن محمدرضاپور
محسن محمدرضاپور
امروز کارهایی را انجام می دهم که دیگران حاضر نیستند انجام دهند تا فردا کارهایی را انجام دهم که دیگران قادر نیستند انجام دهند. از اینکه خدمتی برای مردمم انجام میدم خوشحالم.

16 دیدگاه

 1. داود گفت:

  چگونه بفهم اپارتمانی که خرید کردم دارای عقب نشینی هست یا نه ؟ و یا به شهرداری بدهی دارد یا نه؟ و یا در گذر خطوط مترو می باشد یا نه؟
  اپارتمانی که خریدم دو ساله دارای سند تک برگ و پایان کار می باشد و برای ثبت سند .استعلامهای شهرداری و دارایی و ثبت نیز از سوی دفترخانه گرفته شده.

  • وحید سرحسابی وحید سرحسابی گفت:

   اطلاعات موجود در پایان کار آپارتمانی به شما خواهد گفت که ملک شما بر طبق آخرین طرح تفصيلي دارای اصلاحی هست یا خیر.
   قرار داشتن در طرح مترو نیز با یک استعلام ساده از سازمان مرکزی مترو واقع در اتوبان رسالت نبش باقری انجام پذیر است.
   در خصوص بدهی به شهرداری،صدور مفاصا حساب نوسازی،موید تسویه حساب با این سازمان است.

 2. زری شمس گفت:

  امیدوارم شما راهی برای من بیابید
  موضوع ساده و شاید مسخره به نظر بیاید و بفرمایید این شد مشکل کاری ندارد اما وقتی مسیر پیموده شده را به خاطر رفع آن بدانید حق خواهید داد که واقعا راهکار چه باید باشد .
  در طبقه اول ساکن هستم ، همسایه ای داریم که از برخورد آفتاب و قطرات باران بر ماشین خود ناخشنود است ، البته ایشان پارکینگ دارند کسی که پارکینگ ندارد خود ما هستیم . اما مشکل اینجاست که این همسایه به خاطر دور زدن ماشین یک همسایه دیگر تصمیم می گیرد ماشین خود را در به حیاط مشاع آورد و چه می شود ماشین رنگ آفتاب مهتاب نباید ببیند ، چه می شود … یک ایرانیت بزرگ سر تاسر دو اتاق خواب من جوش میزند بودن رضایت من
  گربه ها به راحتی به منزل ما میایند ، باران هم اگر باشد دیگر خواب نداریم ، اقای دزد هم می تواند تشریف بیاورد . این مشکل
  به شهرداری بارها مراجعه کرده ایم گفتند سازه بکار رفته ایرانیت است و ایرانیت در حوزه ما نیست ، ما از جنس آجر را بررسی می کنیم ؛ یعنی چه ؟
  کارشناس گرفتیم بازدید و در پرونده قرار داد که باید برداشته شود شکایت به قاضی و خلاصه ، روز رسیدگی قاضی جندین بار اعلام کرد باید برداشته شود هم مشاع رعایت نشده هم ایمنی منزل را بهم زده اید … ما هم خوشحال
  اما این هفته رای مکتوب قاضی ، رد درخواست بود ، واقعا چه اتفاقی افتاده ، همسایه ای حق را رعایت نکرده من متضرر شده ام ، بعد از مراتب شکایت و حق دادن قاضی به ما ، نظر کتبی این است
  به نظر شما حق من نیست همین امروز جوشکار بیاورم و ایرانیت را بر سر نصاب آن خرد کنم
  این قانون است در این مملکت که صادر می شود این دوررنگی چه معنا دارد ،
  باید خون بریزیم تا رسانه ای شود آن هم به خاطر یک همسایه دیوانه و یک قاضی ظالم

  • وحید سرحسابی وحید سرحسابی گفت:

   سلام دوست عزیز
   از اتفاقی که برای شما رخ داده کاملا متاثر شدم لطفاً به آیدی من در تلگرام پیام داده تا انشالله کمکی کنم.
   موفق باشید.@sarhesabii

 3. محمد گفت:

  ملک من سند اداری دارد که در سال ۸۲ گرفته شده…جهت فروش ملکم اقدام کردم و برای گرفتن مفاصاحساب نوسازی به خدمات الکنرونیک رفتم .اونجا گفتن پروانه اداری شما فاقد اعتبار است چون مربوط به قبل از سال ۱۳۸۵ هست….ایا این قضیه درسته؟؟/ اگر این قانون هست من مجددا چقدر باید برای سند اداری به شهرداری بدهم؟؟

  • وحید سرحسابی وحید سرحسابی گفت:

   با سلام
   خیر،چنانچه سند اداری دارید ،نیازی به پرداخت وجهی نیست.
   اطلاعات تماس خودتان را بگذارید راهنمایی لازم انجام میشود.

 4. مهدی مقدم گفت:

  سلام من واحدی خریدم در طبقه پنجم اما پارکینگ ندارد زیر پیلوت اما حیاتی دارد که میشه ۲ واحد ۹ و ده که ماه هستیم ماشین پا ک کنیم حالا این ملک پایان کار دارد چطور میشود قانونی اون حیات را محل پارک خودرو خود کنم

  • وحید سرحسابی وحید سرحسابی گفت:

   سلام
   درصورتیکه تمامی مالکین رضایت داشته باشند میتوانید از شهرداری تقاضا کنید.ولی به احتمال زیاد چون مسقف نیست کارتون سخته.
   به هرحال تقاضا بایستی با امضای تمام مالکین باشد.

 5. زهرا گفت:

  اگر در بنایی که همسایه ساخته سنگی سمت خونه ما باشه و این سنگ نما لق شده باشد واحتمال افتادنش در خونه ی ما هم زیاد باشه اماهمسایه حاظر به برداشتن سنگ نشود از طریق شکایت به شهرداری میشه سنگ رو برداشت یانه؟توجه کنید که نمای خونه ی آنها به سمت خیابون هست ولی فقط یه عدد سنگ نما اون بالا به سمت خونه ی ما گذاشتن والان به میزان زیادی از دیوار جدا شده امکانش هست ک وقتی ما میریم توی حیاط بیوفته رو سر کسی …ممنون میشم کمک کنید

  • وحید سرحسابی وحید سرحسابی گفت:

   موضوع د. صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.
   به وسیله کارشناسان شورا,تامین دلیل کنید و خواستار رفع خطر از ملک مجاور شوید.

 6. مهدى گفت:

  سلام خدمت شما دوست عزيز
  بنده پروانه آپارتمان سه طبقه روى پيلوت را دارم كه فعلاً اسكلت ميباشد در اين سه طبقه از طول اضافه ساخت داشتم و جريمه اش رو به شهردارى پرداخت كردم ولى ديگه واسه تمديد پروانه اقدام نكردم جديداً تصميم گرفتم دو طبقه ديگه اضافه كنم از طريق مهندس طراح كه زير نظر نظام مهندسى است استحكام بنا گرفتم و يكى از طبقات رو زدم ولى موقع ريختن بتن ستون سقف ديگر متاسفانه در قسمت ديوار برشى ما كه چسبيده به ديوار خرپشته همسايه ميباشد به علت نداشتن آهن ضربدرى بارور چون اسكلت همسايه فلزى هست ديوار خرپشته اون ريخت و بنده كل هزينه خسارت رو متقبل شدم ولى الان اون همسايه نميذاره من سقف آخر رو بريزم !!! ميخواستم ببينم با توجه به اينكه من يكى از اون دوسقف رو ريختم ميتونه از طريقه شهردارى دستور تخريب بگيره ؟ و آيا اگر من بى خيال سقف آخر بشم و ستون ها رو جمع كنم براى پايان كار فقط شهردارى جريمه ميخواد يا دستور تخريب ميده
  ممنون

  • وحید سرحسابی وحید سرحسابی گفت:

   سلام
   موضوع شما اندکی پیچیدگی داره و نیاز به بازدید و کارشناسی.
   شما به کارشناس متخصص ارجاع داده میشوید.

 7. امید منصف گفت:

  سلام خدمت شما دوست عزیز،بنده دارای ۴واحد آپارتمان به صورت چهار طبقه با سه پیلوت بودم،که طبقه ی اول(واحد اول)دارای پیلوت نبود،،بعد از مدتی بنابه دلایلی اقدام به فروش طبقه ی اول کردم بدون پیلوت و بدون انباری،بعد از مدتی یک واحد تجاری به صورت تبدیل پارینگ واحد دو به مغازه به متراژ دوازده متر کردم که مالک طبقه ی یک اقدام به شکایت کرد،حال سوالم این است با وجود نداشتن پیلوت و انباری ومسدود نشدن راهه راهرو و آسانسور،آیا نیاز به گرفتن رضایت از طبقه ی اول داشتم یا نه
  ممنونم

  • وحید سرحسابی وحید سرحسابی گفت:

   سلام.
   مالکین آپارتمان ها در جزء جزء آپارتمان شریک هستند.اخذ رضایت تمامی آنها بمنظور تغییر در ساختمان لازم بوده و بر پرداخت جرایم و یا عوارض شهرداری ارجح است.

 8. الهه گفت:

  ********************مهم *****

  سلام ، من يك آپارتمان خريداري كرده ام و محل توالت را از وسط سالن به ، پشت به پشت حمام تغيير دادهام و محل آشپزخانه را حدود دو متر جابجا كردهام ، يعني از سمت راست به سمت چپ انتقال داده ام ، ولي همسايه پايين معترض ميباشد كه ممكنه در آينده قابلمه زمين بخورد و صداش طبقه ي پايين منو ناراحت كنه ، و همينطور اگر سيفون توالت كشيده شود من ممكنه صداشو در طبقه پايين بشنوم
  به همين خاطر به شهرداري شكايت كرده و جلوي كار ما گرفته شده
  لازم به توضيح است كه ما از شهرداري مجوز بازسازي گرفته بوديم ، ولي گويا بايد انجا قيد ميكرديم كه مكان اين دو كمي تغيير خواهد كرد
  حالا راه حل شما براي حل كردن اين مشكل چيست
  لطفا سريعتر جواب دهيد ، ممنون از لطف شما

  • وحید سرحسابی وحید سرحسابی گفت:

   سلام
   تغییرات داخلی آپارتمان به شرط رعایت حقوق سایر مالکین منعی ندارد .
   تغییراتی که شما داده اید بیش از معمول است و نیاز به تعامل با همسایه تان دارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال تلگرام مرکز مباشر
برای اطلاع از آخرین اخبار،تحلیل ها و یادداشت های سایت به کانال تلگرام مباشر بپیوندید.
 • آخرین وام ها و تسهیلات حوزه مسکن
 • به روزترین قوانین و مقررات ملک و ساختمان
 • آخرین قیمت معامله شده املاک محله شما
 • ریزه کاری ها و نکات حقوقی معاملات ملکی
از 5 راز مخفی مشاورین املاک باخبر شوید
راز های مخفی مشاورین املاک را که هیچگاه برای شما فاش نخواهند ساخت در این کتاب الکترونیکِ ۱۰۰٪ رایگان و ۱۰۰٪ کابردی بیاموزید!
 • تاکنون بیش از 1900 نفر این کتاب را دانلود کرده‌اند. شما نیز همین حالا می‌توانید با ثبت ایمیل خود در فرم زیر، این کتاب الکترونیک رابه‌رایگان دانلود کنید و با آگاهی از نکات آن، معاملاتی ارزشمند و دلچسب در زندگی خود تجربه کنید.
ایمیل شما نزد مباشر به امانت خواهد ماند
PLEASE SHARE US!
Vel eros amet amet mauris a habitasse scelerisque? Vel urna dis et, placerat phasellus, diam in! Placerat nec facilisis, tortor tristique. Arcu placerat sagittis, velit lorem scelerisque egestas. Lundium et, ultrices, et tempor vel proin est! Lundium sociis ac, ut ultricies ridiculus ultricies pulvinar scelerisque et adipiscing auctor, urna platea non rhoncus magna egestas montes platea sed porta nisi porta, mus integer porta elit.